REUSE Service

Hues Du Saachen déi s Du net méi brauchs? Sichs Du no engem Artikel? Hei fënns Du eng grouss Zuel vu karitativen, ëffentlechen a kommerziellen Organisatiounen, Initiativen a Firmen déi am REUSE Beräich aktiv sinn. Du fënns Adressen déi benotzt Saachen an anere Kategorien akzeptéieren, weiderginn, reparéieren oder vermëttelen.

Benotzte Saachen

Typ vum Service

Kategorien

Letters

Leider gëtt et nach keng passend Organisatioun oder Initiativ ënner eise Partner

<span>BENU REUSE </span> Kritären

BENU REUSE Kritären

Net all, awer ganz vill, gebrauchte Saache kënne weiderginn oder iwwer BENU REUSE gesicht ginn. Hei kanns du erausfanne wéi eng Saache weidergi ginn a wéi eng aus der Vermëttlung ausgeschloss sinn.

Ech wëll méi wëssen
<span>REUSE</span> Service

Wëlls Du och Deel vum REUSE Service ginn?

Ass deng Organisatioun, deng Initiativ oder deng Firma aktiv am REUSE Beräich? Et ass egal ob s Du fir eng karitativ, ëffentlech oder kommerziell Institutioun schaffs. Wann s Du benotzt Saachen akzeptéiers, weidergëss, reparéiers oder vermëttels, kanns Du Deel vum REUSE Service ginn!

Ech wëll méi wëssen

Hues du nach Froen?

Da kontaktéier eis!

Ech kontaktéieren de BENU REUSE

All d'Informatiounen

iwwer BENU REUSE